Chương Trình 1237 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

]]>

Các Anh Chị, Đây là chương trình phát hình lần thứ 1237 sau phần tin tức là phóng sự Bữa tiệc mừng Xuân của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã được tổ chức tại nhà hàng Harvest Moon FallsChurch Virginia và Múa Lân và Rồng tại Truing Tâm Thượng Mại Eden Center để mùng xuân Bính Thân vào ngày 13/2/2016

1. Tin Tức :

2. Phóng Sự : https://youtu.be/GiAIQ4ErUDQ]]]]> ]]>

Leave a Reply