Phóng Sự Hình Ảnh Lễ Tổ Tiên và Chúc Thọ Bính Thân 2016 Quý Cụ Cao Niên Của Hội Người Việt Cao Niên Vùng

]]>

LỄ TỔ TIÊN ĐẦU NĂM BÍNH THÂN VÀ CHÚC THỌ QUÝ CỤ CAO NIÊN CỦA HỘI CAO NIÊN VIỆT NAM VÙNG THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN NGÀY 20/02/2016. HÌNH ẢNH DO HỘI THƠ ẢNH HOA THỊNH ĐỐN THỰC HIỆN NHẤT HÙNG

https://picasaweb.google.com/107083453647862057018/LETOTIENAUNAMBINHTHANVACHUCTHOQUYCUCAONIENCUAHOICAONIENVNVUNGHT20022016#

NHẤT HÙNG TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU.

CaoNien2016NhatHung022016P02

TiecKhoanDaiDongHuongVietNamNhatHung020816P04

CaoNien2016NhatHung022016P03

CaoNien2016NhatHung022016P04

CaoNien2016NhatHung022016P05

CaoNien2016NhatHung022016P06

CaoNien2016NhatHung022016P07

CaoNien2016NhatHung022016P08]]]]> ]]>

Leave a Reply