Mồng5 Tết Nguyên Đán Năm Con Khỉ Bính Thân 2016 Trong Hoa Thịnh Ðốn

]]>

EdenCenterTet2016

Chủ Nhật Ngày 14 Tháng 02, 2016. (Mùng 7 Tết) – 11:00 A.M. Hội Xuân Tại Khuôn Viên Chùa. Chủ Nhật Ngày 21 Tháng 02, 2016. (14 Tháng 1, Bính Thân) – 11:00 A.M. Cúng Rằm Tháng Giêng. – 08:00 P.M Tụng Kinh Dược Sư. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Thay Mặt Đạo Tràng Chùa Niết Bàn Thầy. Thích Từ Trung ==================================== CHƯƠNG TRÌNH Đón Mừng Xuân Bính Thân – 2016 tại Chùa Pháp Vương 12 giờ trưa, Chủ Nhật, ngày 14/02/2016 (Mồng 7 tháng Giêng năm Bính Thân) – Lễ Thượng Nguyên (Cầu nguyện Quốc Thái Dân An, Dâng Sớ Cầu An Giải Hạn) 12 giờ trưa, Chủ Nhật, ngày 21/02/2016 (ngày 14 tháng Giêng năm Bính Thân) – Lễ Rằm Tháng Giêng (Cúng Ngọ, Cúng Chư Hương Linh và Thọ Trai) 12 giờ trưa, Thứ Hai, ngày 22/02/2016 * Chùa Pháp Vương mở cửa trong 3 ngày Tết, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối * Quý đồng bào và Phật tử tùy nghi đến Lễ Tam Bảo và dâng Sớ Cầu An Giải Hạn đầu năm, Cầu nguyện Quốc Thái Dân An, Gia Đạo Thuận Hòa và Sự Nghiệp Thăng Tiến MỪNG XUÂN DI LẶC – BÍNH THÂN – 2016 PHƯỚC THỌ TĂNG LONG – NHƯ Ý CÁT TƯỜNG

]]]]> ]]>

Leave a Reply