Đại Lễ Phật Đản 2017 tại Chùa Xá Lợi

Theo nguồn tin trên mạng của chùa Xá Lợi

Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản 2017 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính cũng nghinh chư Tôn Đức Tăng Ni và kính mời quý phật tử về chùa Xá Lợi dự lễ Phật Đản. Thay mặt ban tổ chức. Nay kính.

http://www.chuaxaloi.com/kinh-mung-dai-le-phat-dan-2017/]]]]> ]]>

Leave a Reply