Phóng Sự Hình Ảnh Lễ Truy Điệu và Chương trình Văn Nghệ Đấu Tranh Tưởng Niệm Quốc Hận

EdenCenter042916P02

EdenCenter042916P03

EdenCenter042916P04

EdenCenter042916P05

EdenCenter042916P06

EdenCenter042916P07

EdenCenter042916P08

EdenCenter042916P09

EdenCenter042916P10

You are invited to view Nhat Hung’s photo album: SINH HOẠT TƯỞNG NIỆM “41 NĂM QUỐC HẬN 30/4” VÀ MỜI XEM LẠI HÌNH ẢNH TƯỞNG NIỆM “40 NĂM QUỐC HẬN” …

SINH HOẠT TƯỞNG NIỆM “41 NĂM QUỐC HẬN 30/4” VÀ MỜI XEM LẠI HÌNH ẢNH TƯỞNG NIỆM “40 NĂM QUỐC HẬN” …

Apr 29, 2016

by Nhat Hung

View Album

https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=107083453647862057018&target=ALBUM&id=6143386345905554977&authkey=Gv1sRgCPrGkPC6yYXp0gE&feat=email

Play slideshow

https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=107083453647862057018&target=ALBUM&id=6143386345905554977&authkey=Gv1sRgCPrGkPC6yYXp0gE&feat=email&mode=SLIDESHOW

Message from Nhat Hung:

SINH HOẠT TƯỞNG NIỆM “41 NĂM QUỐC HẬN 30/4/2016” VÀ MỜI XEM LẠI HÌNH ẢNH SINH HOẠT TƯỞNG NIỆM “40 NĂM QUỐC HẬN 30/04/2015” CỦA CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM VÙNG HOA THỊNH ĐỐN. HÌNH ẢNH DO HỘI THƠ ẢNH HOA THỊNH ĐỐN THỰC HIỆN. Gõ vào “View Album”, nhìn lên góc cao tay phải, thấy “Nhất Hùng’s Gallery”, gõ vào đây, quý vị có thể xem toàn bộ Album của Hội Thơ Ảnh Hoa Thịnh Đốn. Nếu không thấy xin cho biết, cám ơn.

NHẤT HÙNG TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU.

If you are having problems viewing this email, copy and paste the following into your browser: https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=107083453647862057018&target=ALBUM&id=6143386345905554977&authkey=Gv1sRgCPrGkPC6yYXp0gE&feat=email To share your photos or receive notification when your friends share photos, get your own free Picasa Web Albums account.]]]]> ]]>

Leave a Reply